Riktvärde Kapacitet, Spänning och Dimensioner av Batterier för Trabant