Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Marcos GTS

 
Motornummer Byggnadsår Främre Bakre