Dimensioner av Ford Fiesta

Fiesta Active | 2018

 Fiesta Active 2018

Längd
4068 mm
Bredd
1756 mm
Höjd
1498 mm
Hjulbas
2493 mm
Vikt
1204 kg

Fiesta VII Sedan (Mk7) | 2015-2017

Fiesta VII Sedan (Mk7) 2015-2017

Längd
4320 mm
Bredd
1722 mm
Höjd
1489 mm
Hjulbas
2489 mm
Vikt
1125 kg

Fiesta VIII (Mk8) | 2017

 Fiesta VIII (Mk8) 2017

Längd
4040-4065 mm
Bredd
1735 mm
Höjd
1466-1476 mm
Hjulbas
2493 mm
Vikt
1083-1158 kg

Fiesta VII (Mk7, Ansiktslyftning 2013) | 2013-2017

 Fiesta VII (Mk7, Ansiktslyftning 2013) 2013-2017

Längd
3982 mm
Bredd
1709 mm
Höjd
1456 mm
Hjulbas
2489 mm
Vikt
1163 kg

Fiesta VII (Mk7) | 2008-2013

 Fiesta VII (Mk7) 2008-2013

Längd
3950 mm
Bredd
1709 mm
Höjd
1481 mm
Hjulbas
2489 mm
Vikt
966 kg

Fiesta (Mk6, 3 door Ansiktslyftning 2005) | 2005-2008

 Fiesta (Mk6, 3 door Ansiktslyftning 2005) 2005-2008

Längd
3918 mm
Bredd
1685 mm
Höjd
1429 mm
Hjulbas
2486 mm
Vikt
1155-1178 kg

Fiesta VI (Mk6, 5 door) | 2001-2005

 Fiesta VI (Mk6, 5 door) 2001-2005

Längd
3917 mm
Bredd
1683 mm
Höjd
1417 mm
Hjulbas
2486 mm
Vikt
1035 kg

Fiesta V (Mk5, 5 door) | 1999

 Fiesta V (Mk5, 5 door) 1999

Längd
3833 mm
Bredd
1634 mm
Höjd
1334 mm
Hjulbas
2446 mm
Vikt
1033 kg

Fiesta V (Mk5, 3 door) | 1999

 Fiesta V (Mk5, 3 door) 1999

Längd
3833 mm
Bredd
1634 mm
Höjd
1334 mm
Hjulbas
2446 mm
Vikt
1097 kg

Fiesta IV (Mk4, 5 door) | 1996-1999

 Fiesta IV (Mk4, 5 door) 1996-1999

Längd
3828 mm
Bredd
1634 mm
Höjd
1334 mm
Hjulbas
2446 mm
Vikt
1033 kg

Fiesta IV (Mk4, 3 door) | 1996-1999

 Fiesta IV (Mk4, 3 door) 1996-1999

Längd
3828 mm
Bredd
1634 mm
Höjd
1334 mm
Hjulbas
2446 mm
Vikt
1024 kg

Fiesta III (Mk3) | 1989-1995

 Fiesta III (Mk3) 1989-1995

Längd
3743 mm
Bredd
1606 mm
Höjd
1379 mm
Hjulbas
2446 mm
Vikt
845 kg

Fiesta Active | 2018

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta Active 2018

4068 mm 1756 mm 1498 mm 2493 mm 1204 kg

Fiesta VII Sedan (Mk7) | 2015-2017

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
Fiesta VII Sedan (Mk7) 2015-2017

4320 mm 1722 mm 1489 mm 2489 mm 1125 kg

Fiesta VIII (Mk8) | 2017

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta VIII (Mk8) 2017

4040-4065 mm 1735 mm 1466-1476 mm 2493 mm 1083-1158 kg

Fiesta VII (Mk7, Ansiktslyftning 2013) | 2013-2017

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta VII (Mk7, Ansiktslyftning 2013) 2013-2017

3982 mm 1709 mm 1456 mm 2489 mm 1163 kg

Fiesta VII (Mk7) | 2008-2013

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta VII (Mk7) 2008-2013

3950 mm 1709 mm 1481 mm 2489 mm 966 kg

Fiesta (Mk6, 3 door Ansiktslyftning 2005) | 2005-2008

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta (Mk6, 3 door Ansiktslyftning 2005) 2005-2008

3918 mm 1685 mm 1429 mm 2486 mm 1155-1178 kg

Fiesta VI (Mk6, 5 door) | 2001-2005

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta VI (Mk6, 5 door) 2001-200

3917 mm 1683 mm 1417 mm 2486 mm 1035 kg

Fiesta V (Mk5, 5 door) | 1999

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta V (Mk5, 5 door) 1999

3833 mm 1634 mm 1334 mm 2446 mm 1033 kg

Fiesta V (Mk5, 3 door) | 1999

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta V (Mk5, 3 door) 1999

3833 mm 1634 mm 1334 mm 2446 mm 1097 kg

Fiesta IV (Mk4, 5 door) | 1996-1999

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta IV (Mk4, 5 door) 1996-1999

3828 mm 1634 mm 1334 mm 2446 mm 1033 kg

Fiesta IV (Mk4, 3 door) | 1996-1999

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta IV (Mk4, 3 door) 1996-1999

3828 mm 1634 mm 1334 mm 2446 mm 1024 kg

Fiesta III (Mk3) | 1989-1995

Längd Bredd Höjd Hjulbas Vikt
 Fiesta III (Mk3) 1989-199

3743 mm 1606 mm 1379 mm 2446 mm 845 kg