Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Renault R21

R21 1.7

Typ Sokkel Effekt Spänning
- X511 55 W 12 V
- BA15s 21 W 12 V
- P21 - 12 V

R21 1.9

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V
- X511 55 W 12 V

R21 2.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V
- X511 55 W 12 V
- BA15s 21 W 12 V

R21 2.1

Typ Sokkel Effekt Spänning
- X511 55 W 12 V
- P21 - 12 V
- BA15s 21 W 12 V

R21 1.7

Typ
-
Sokkel
X511
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

R21 1.9

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
X511
Effekt
55 W
Spänning
12 V

R21 2.0

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
X511
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

R21 2.1

Typ
-
Sokkel
X511
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V