Typ av Lökar av Främre och Bakre Positionsljus av Proton