Hur Stor Kapacitet har Bränsletanken på Audi A3

A3 Sportback (8Y) | 2020

 A3 Sportback (8Y) 2020

Bränsletankskapacitet
45 Liter

A3 Sedan (8Y) | 2020

 A3 Sedan (8Y) 2020

Bränsletankskapacitet
50 Liter

A3 Sportback (8V Ansiktslyftning 2016) | 2016-now

 A3 Sportback (8V Ansiktslyftning 2016) 2016-now

Bränsletankskapacitet
40 Liter

A3 Sedan (8V Ansiktslyftning 2016) | 2016-2018

 A3 Sedan (8V Ansiktslyftning 2016) 2016-2018

Bränsletankskapacitet
50 Liter

A3 Konvertibla (8V Ansiktslyftning 2016) | 2016-2018

 A3 Konvertibla (8V Ansiktslyftning 2016) 2016-2018

Bränsletankskapacitet
50 Liter

A3 (8V Ansiktslyftning 2016) | 2017

 A3 (8V Ansiktslyftning 2016)  2017

Bränsletankskapacitet
50 Liter

A3 Sedan (8V) | 2013-2016

 A3 Sedan (8V) 2013-2016

Bränsletankskapacitet
50 Liter

A3 Konvertibla (8V) | 2013-2016

 A3 Konvertibla (8V) 2013-2016

Bränsletankskapacitet
50 Liter

A3 Sportback (8V) | 2013-2016

 A3 Sportback (8V) 2013-2016

Bränsletankskapacitet
50 Liter

A3 (8V) | 2012-2016

 A3 (8V) 2012-2016

Bränsletankskapacitet
50 Liter

A3 Sportback (8PA, Ansiktslyftning 2008) | 2008-2013

 A3 Sportback (8PA, Ansiktslyftning 2008) 2008-2013

Bränsletankskapacitet
60 Liter

A3 Konvertibla (8P, Ansiktslyftning 2008) | 2008-2013

 A3 Konvertibla (8P, Ansiktslyftning 2008) 2008-2013

Bränsletankskapacitet
55 Liter

A3 (8P, Ansiktslyftning 2008) | 2008-2013

 A3 (8P, Ansiktslyftning 2008) 2008-2013

Bränsletankskapacitet
60 Liter

A3 Sportback (8PA) | 2004-2008

 A3 Sportback (8PA) 2004-2008

Bränsletankskapacitet
55 Liter

A3 (8P) | 2003-2008

 A3 (8P) 2003-2008

Bränsletankskapacitet
55 Liter

A3 (8L, Ansiktslyftning 2000) | 2000-2003

 A3 (8L, Ansiktslyftning 2000) 2000-2003

Bränsletankskapacitet
55 Liter

A3 (8L) | 1996-2000

 A3 (8L) 1996-2000

Bränsletankskapacitet
55 Liter

A3 Sportback (8Y) | 2020

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Sportback (8Y) 2020

45 Liter

A3 Sportback (8Y) | 2020 har fåt 5 liter mindre i sin bränsletank än tidigare generation

A3 Sedan (8Y) | 2020

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Sedan (8Y) 2020

50 Liter

A3 Sedan (8Y) | 2020 har fåt 10 liter mer i sin bränsletank än tidigare generation

A3 Sportback (8V Ansiktslyftning 2016) | 2016-now

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Sportback (8V Ansiktslyftning 2016) 2016-now

40 Liter

A3 Sportback (8V Ansiktslyftning 2016) | 2016-now har fåt 10 liter mindre i sin bränsletank än tidigare generation

A3 Sedan (8V Ansiktslyftning 2016) | 2016-2018

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Sedan (8V Ansiktslyftning 2016) 2016-2018

50 Liter

A3 Sedan (8V Ansiktslyftning 2016) | 2016-2018 har fått samma bränsletankstorlek som tidigare generationer.

A3 Konvertibla (8V Ansiktslyftning 2016) | 2016-2018

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Konvertibla (8V Ansiktslyftning 2016) 2016-2018

50 Liter

A3 Konvertibla (8V Ansiktslyftning 2016) | 2016-2018 har fått samma bränsletankstorlek som tidigare generationer.

A3 (8V Ansiktslyftning 2016) | 2017

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 (8V Ansiktslyftning 2016)  2017

50 Liter

A3 (8V Ansiktslyftning 2016) | 2017 har fått samma bränsletankstorlek som tidigare generationer.

A3 Sedan (8V) | 2013-2016

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Sedan (8V) 2013-2016

50 Liter

A3 Sedan (8V) | 2013-2016 har fått samma bränsletankstorlek som tidigare generationer.

A3 Konvertibla (8V) | 2013-2016

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Konvertibla (8V) 2013-2016

50 Liter

A3 Konvertibla (8V) | 2013-2016 har fått samma bränsletankstorlek som tidigare generationer.

A3 Sportback (8V) | 2013-2016

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Sportback (8V) 2013-2016

50 Liter

A3 Sportback (8V) | 2013-2016 har fått samma bränsletankstorlek som tidigare generationer.

A3 (8V) | 2012-2016

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 (8V) 2012-2016

50 Liter

A3 (8V) | 2012-2016 har fåt 10 liter mindre i sin bränsletank än tidigare generation

A3 Sportback (8PA, Ansiktslyftning 2008) | 2008-2013

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Sportback (8PA, Ansiktslyftning 2008) 2008-2013

60 Liter

A3 Sportback (8PA, Ansiktslyftning 2008) | 2008-2013 har fåt 5 liter mer i sin bränsletank än tidigare generation

A3 Konvertibla (8P, Ansiktslyftning 2008) | 2008-2013

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Konvertibla (8P, Ansiktslyftning 2008) 2008-2013

55 Liter

A3 Konvertibla (8P, Ansiktslyftning 2008) | 2008-2013 har fåt 5 liter mindre i sin bränsletank än tidigare generation

A3 (8P, Ansiktslyftning 2008) | 2008-2013

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 (8P, Ansiktslyftning 2008) 2008-2013

60 Liter

A3 (8P, Ansiktslyftning 2008) | 2008-2013 har fåt 5 liter mer i sin bränsletank än tidigare generation

A3 Sportback (8PA) | 2004-2008

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 Sportback (8PA) 2004-2008

55 Liter

A3 Sportback (8PA) | 2004-2008 har fått samma bränsletankstorlek som tidigare generationer.

A3 (8P) | 2003-2008

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 (8P) 2003-2008

55 Liter

A3 (8P) | 2003-2008 har fått samma bränsletankstorlek som tidigare generationer.

A3 (8L, Ansiktslyftning 2000) | 2000-2003

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 (8L, Ansiktslyftning 2000) 2000-2003

55 Liter

A3 (8L, Ansiktslyftning 2000) | 2000-2003 har fått samma bränsletankstorlek som tidigare generationer.

A3 (8L) | 1996-2000

Bränsletankskapacitet Analytik
 A3 (8L) 1996-2000

55 Liter

-