Vilken Kraftmoment har Audi A8

A8 (D5) | 2019

 A8 (D5)  2019

Modifikation
50 TDI / 286 hk
Newtonmeter
600 Nm
Varv i minuten
1250-3250 Rpm.
Modifikation
55 TFSI / 340 hk
Newtonmeter
500 Nm
Varv i minuten
1370-4500 Rpm.
Modifikation
60 TFSI e / 449 hk
Newtonmeter
500 Nm
Varv i minuten
1370-4500 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D5) | 2019

 A8 Long (D5)  2019

Modifikation
50 TDI / 286 hk
Newtonmeter
600 Nm
Varv i minuten
1250-3250 Rpm.
Modifikation
55 TFSI / 340 hk
Newtonmeter
500 Nm
Varv i minuten
1370-4500 Rpm.
Modifikation
60 TFSI e / 449 hk
Newtonmeter
500 Nm
Varv i minuten
1370-4500 Rpm.
Visa mer

A8 (D4,4H Ansiktslyftning 2013) | 2013-2017

 A8 (D4,4H Ansiktslyftning 2013) 2013-2017

Modifikation
3.0 TDI V6 / 262 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
1750-2500 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 ultra / 262 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
1750-2500 Rpm.
Modifikation
3.0 TFSI V6 / 310 hk
Newtonmeter
440 Nm
Varv i minuten
2900-4750 Rpm.
Modifikation
4.0 BiTFSI V8 / 435 hk
Newtonmeter
600 Nm
Varv i minuten
1500-5000 Rpm.
Modifikation
4.2 TDI V8 clean diesel / 385 hk
Newtonmeter
850 Nm
Varv i minuten
2000-2750 Rpm.
Modifikation
2.0 / 245 hk
Newtonmeter
350 Nm
Varv i minuten
1500 - 4200 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
1750-2500 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D4,4H Ansiktslyftning 2013) | 2013-2017

 A8 Long (D4,4H Ansiktslyftning 2013) 2013-2017

Modifikation
3.0 TDI V6 / 262 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
1750-2500 Rpm.
Modifikation
3.0 TFSI V6 / 310 hk
Newtonmeter
440 Nm
Varv i minuten
2900-4750 Rpm.
Modifikation
4.0 TFSI V8 / 435 hk
Newtonmeter
600 Nm
Varv i minuten
1500-5000 Rpm.
Modifikation
4.2 BiTDI V6 clean diesel / 385 hk
Newtonmeter
850 Nm
Varv i minuten
2000-2750 Rpm.
Modifikation
6.3 FSI W12 / 500 hk
Newtonmeter
625 Nm
Varv i minuten
4750 Rpm.
Modifikation
2.0 / 245 hk
Newtonmeter
350 Nm
Varv i minuten
1500 - 4200 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
1750-2500 Rpm.
Visa mer

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

 A8 (D4, 4H) 2010-2013

Modifikation
2.0 TFSI / 245 hk
Newtonmeter
350 Nm
Varv i minuten
1500 - 4200 Rpm.
Modifikation
4.0 TFSI V8 / 420 hk
Newtonmeter
600 Nm
Varv i minuten
1500-4500 Rpm.
Modifikation
3.0 TFSI V6 / 290 hk
Newtonmeter
420 Nm
Varv i minuten
2500-4850 Rpm.
Modifikation
4.2 FSI V8 / 372 hk
Newtonmeter
445 Nm
Varv i minuten
3500 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 / 210 hk
Newtonmeter
550 Nm
Varv i minuten
1500-2500 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 / 250 hk
Newtonmeter
550 Nm
Varv i minuten
1500-3000 Rpm.
Modifikation
4.2 BiTDI V8 / 350 hk
Newtonmeter
800 Nm
Varv i minuten
1750-2750 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013

Modifikation
2.0 TFSI / 245 hk
Newtonmeter
350 Nm
Varv i minuten
1500 - 4200 Rpm.
Modifikation
2.5 FSI V6 / 204 hk
Newtonmeter
250 Nm
Varv i minuten
3000-4750 Rpm.
Modifikation
4.0 BiTFSI V8 / 420 hk
Newtonmeter
600 Nm
Varv i minuten
1500-4500 Rpm.
Modifikation
6.3 W12 / 500 hk
Newtonmeter
625 Nm
Varv i minuten
4750 Rpm.
Modifikation
3.0 TFSI V6 / 290 hk
Newtonmeter
420 Nm
Varv i minuten
2500-4850 Rpm.
Modifikation
4.1 TDI V8 / 350 hk
Newtonmeter
800 Nm
Varv i minuten
1750-2750 Rpm.
Modifikation
4.2 FSI V8 / 372 hk
Newtonmeter
445 Nm
Varv i minuten
3500 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 / 250 hk
Newtonmeter
550 Nm
Varv i minuten
1500-3000 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D3, 4E, Ansiktslyftning 2007) | 2007-2010

 A8 Long (D3, 4E, Ansiktslyftning 2007) 2007-2010

Modifikation
3.2 FSI V6 / 260 hk
Newtonmeter
330 Nm
Varv i minuten
3250 Rpm.
Modifikation
4.2 BiTDI V8 / 326 hk
Newtonmeter
650 Nm
Varv i minuten
1600-3500 Rpm.
Modifikation
6.0 W12 / 450 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
4000-4700 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 / 233 hk
Newtonmeter
450 Nm
Varv i minuten
1400-3250 Rpm.
Modifikation
4.2 FSI V8 / 350 hk
Newtonmeter
440 Nm
Varv i minuten
3500 Rpm.
Visa mer

A8 (D3, 4E, Ansiktslyftning 2007) | 2007-2010

 A8 (D3, 4E, Ansiktslyftning 2007) 2007-2010

Modifikation
2.8 FSI e V6 / 210 hk
Newtonmeter
280 Nm
Varv i minuten
3000-5000 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 / 233 hk
Newtonmeter
450 Nm
Varv i minuten
1400-3250 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 / 233 hk
Newtonmeter
450 Nm
Varv i minuten
1400-3250 Rpm.
Modifikation
3.2 FSI V6 / 260 hk
Newtonmeter
330 Nm
Varv i minuten
3250 Rpm.
Modifikation
4.2 BiTDI V8 / 326 hk
Newtonmeter
650 Nm
Varv i minuten
1600-3500 Rpm.
Modifikation
4.2 FSI V8 / 350 hk
Newtonmeter
440 Nm
Varv i minuten
3500 Rpm.
Visa mer

A8 (D3, 4E, Ansiktslyftning 2005) | 2005-2007

A8 (D3, 4E, Ansiktslyftning 2005) 2005-2007

Modifikation
3.0 TDI V6 / 233 hk
Newtonmeter
450 Nm
Varv i minuten
1400-3250 Rpm.
Modifikation
3.2 FSI V6 / 260 hk
Newtonmeter
330 Nm
Varv i minuten
3250 Rpm.
Modifikation
3.7 V8 / 280 hk
Newtonmeter
360 Nm
Varv i minuten
3750 Rpm.
Modifikation
4.2 BiTDI V8 / 326 hk
Newtonmeter
650 Nm
Varv i minuten
1600-3500 Rpm.
Modifikation
6.0i W12 / 450 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
4000-4700 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D3, 4E, Ansiktslyftning 2005) | 2005-2007

A8 Long (D3, 4E, Ansiktslyftning 2005) 2005-2007

Modifikation
4.2 FSI V8 / 350 hk
Newtonmeter
440 Nm
Varv i minuten
3500 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI V6 / 233 hk
Newtonmeter
450 Nm
Varv i minuten
1400-3250 Rpm.
Modifikation
3.2 FSI V6 / 260 hk
Newtonmeter
330 Nm
Varv i minuten
3250 Rpm.
Modifikation
4.2 BiTDI V8 / 326 hk
Newtonmeter
650 Nm
Varv i minuten
1600-3500 Rpm.
Modifikation
6.0 W12 / 450 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
4000-4700 Rpm.
Visa mer

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

 A8 (D3, 4E) 2002-2007

Modifikation
6.0i W12 / 450 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
4000-4700 Rpm.
Modifikation
3.0 TDI / 233 hk
Newtonmeter
450 Nm
Varv i minuten
1400-3250 Rpm.
Modifikation
3.0i V6 / 220 hk
Newtonmeter
300 Nm
Varv i minuten
3200 Rpm.
Modifikation
4.0 TDI V8 32V / 275 hk
Newtonmeter
650 Nm
Varv i minuten
1800-2500 Rpm.
Modifikation
3.7 V8 / 280 hk
Newtonmeter
360 Nm
Varv i minuten
3750 Rpm.
Modifikation
4.2i V8 40V / 335 hk
Newtonmeter
430 Nm
Varv i minuten
3500 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

A8 Long (D3, 4E) 2002-2005

Modifikation
3.0i V6 / 220 hk
Newtonmeter
300 Nm
Varv i minuten
3200 Rpm.
Modifikation
4.0 TDI V8 32V / 275 hk
Newtonmeter
650 Nm
Varv i minuten
1800-2500 Rpm.
Modifikation
6.0 W12 / 450 hk
Newtonmeter
580 Nm
Varv i minuten
4000-4700 Rpm.
Modifikation
4.2i V8 / 335 hk
Newtonmeter
430 Nm
Varv i minuten
3500 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

A8 Long (D2, 4D) 1998-2002

Modifikation
6.0 W12 / 420 hk
Newtonmeter
550 Nm
Varv i minuten
4750 Rpm.
Modifikation
4.2 V8 40V / 310 hk
Newtonmeter
410 Nm
Varv i minuten
3000-4000 Rpm.
Visa mer

A8 (D2,4D) | 1994-2002

 A8 (D2,4D) 1994-2002

Modifikation
2.5 TDI V6 / 180 hk
Newtonmeter
370 Nm
Varv i minuten
1500-2500 Rpm.
Modifikation
3.3 TDI V8 / 224 hk
Newtonmeter
480 Nm
Varv i minuten
1800-3000 Rpm.
Modifikation
3.7 V8 40V / 260 hk
Newtonmeter
350 Nm
Varv i minuten
3250 Rpm.
Modifikation
2.5 TDI V6 / 150 hk
Newtonmeter
310 Nm
Varv i minuten
1500-3200 Rpm.
Modifikation
2.8 V6 30V / 193 hk
Newtonmeter
280 Nm
Varv i minuten
3200 Rpm.
Modifikation
3.7 V8 / 230 hk
Newtonmeter
315 Nm
Varv i minuten
2700 Rpm.
Modifikation
4.2 V8 / 300 hk
Newtonmeter
400 Nm
Varv i minuten
3300 Rpm.
Modifikation
2.8 V6 / 174 hk
Newtonmeter
250 Nm
Varv i minuten
3000 Rpm.
Visa mer

A8 (D5) | 2019

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 (D5)  2019 50 TDI / 286 hk 600 Nm 1250-3250 Rpm.
55 TFSI / 340 hk 500 Nm 1370-4500 Rpm.
60 TFSI e / 449 hk 500 Nm 1370-4500 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D5) | 2019

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 Long (D5)  2019 50 TDI / 286 hk 600 Nm 1250-3250 Rpm.
55 TFSI / 340 hk 500 Nm 1370-4500 Rpm.
60 TFSI e / 449 hk 500 Nm 1370-4500 Rpm.
Visa mer

A8 (D4,4H Ansiktslyftning 2013) | 2013-2017

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 (D4,4H Ansiktslyftning 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 hk 580 Nm 1750-2500 Rpm.
3.0 TDI V6 ultra / 262 hk 580 Nm 1750-2500 Rpm.
3.0 TFSI V6 / 310 hk 440 Nm 2900-4750 Rpm.
4.0 BiTFSI V8 / 435 hk 600 Nm 1500-5000 Rpm.
4.2 TDI V8 clean diesel / 385 hk 850 Nm 2000-2750 Rpm.
2.0 / 245 hk 350 Nm 1500 - 4200 Rpm.
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hk 580 Nm 1750-2500 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D4,4H Ansiktslyftning 2013) | 2013-2017

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 Long (D4,4H Ansiktslyftning 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 hk 580 Nm 1750-2500 Rpm.
3.0 TFSI V6 / 310 hk 440 Nm 2900-4750 Rpm.
4.0 TFSI V8 / 435 hk 600 Nm 1500-5000 Rpm.
4.2 BiTDI V6 clean diesel / 385 hk 850 Nm 2000-2750 Rpm.
6.3 FSI W12 / 500 hk 625 Nm 4750 Rpm.
2.0 / 245 hk 350 Nm 1500 - 4200 Rpm.
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hk 580 Nm 1750-2500 Rpm.
Visa mer

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 hk 350 Nm 1500 - 4200 Rpm.
4.0 TFSI V8 / 420 hk 600 Nm 1500-4500 Rpm.
3.0 TFSI V6 / 290 hk 420 Nm 2500-4850 Rpm.
4.2 FSI V8 / 372 hk 445 Nm 3500 Rpm.
3.0 TDI V6 / 210 hk 550 Nm 1500-2500 Rpm.
3.0 TDI V6 / 250 hk 550 Nm 1500-3000 Rpm.
4.2 BiTDI V8 / 350 hk 800 Nm 1750-2750 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 hk 350 Nm 1500 - 4200 Rpm.
2.5 FSI V6 / 204 hk 250 Nm 3000-4750 Rpm.
4.0 BiTFSI V8 / 420 hk 600 Nm 1500-4500 Rpm.
6.3 W12 / 500 hk 625 Nm 4750 Rpm.
3.0 TFSI V6 / 290 hk 420 Nm 2500-4850 Rpm.
4.1 TDI V8 / 350 hk 800 Nm 1750-2750 Rpm.
4.2 FSI V8 / 372 hk 445 Nm 3500 Rpm.
3.0 TDI V6 / 250 hk 550 Nm 1500-3000 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D3, 4E, Ansiktslyftning 2007) | 2007-2010

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 Long (D3, 4E, Ansiktslyftning 2007) 2007-2010 3.2 FSI V6 / 260 hk 330 Nm 3250 Rpm.
4.2 BiTDI V8 / 326 hk 650 Nm 1600-3500 Rpm.
6.0 W12 / 450 hk 580 Nm 4000-4700 Rpm.
3.0 TDI V6 / 233 hk 450 Nm 1400-3250 Rpm.
4.2 FSI V8 / 350 hk 440 Nm 3500 Rpm.
Visa mer

A8 (D3, 4E, Ansiktslyftning 2007) | 2007-2010

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 (D3, 4E, Ansiktslyftning 2007) 2007-2010 2.8 FSI e V6 / 210 hk 280 Nm 3000-5000 Rpm.
3.0 TDI V6 / 233 hk 450 Nm 1400-3250 Rpm.
3.0 TDI V6 / 233 hk 450 Nm 1400-3250 Rpm.
3.2 FSI V6 / 260 hk 330 Nm 3250 Rpm.
4.2 BiTDI V8 / 326 hk 650 Nm 1600-3500 Rpm.
4.2 FSI V8 / 350 hk 440 Nm 3500 Rpm.
Visa mer

A8 (D3, 4E, Ansiktslyftning 2005) | 2005-2007

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
A8 (D3, 4E, Ansiktslyftning 2005) 2005-2007 3.0 TDI V6 / 233 hk 450 Nm 1400-3250 Rpm.
3.2 FSI V6 / 260 hk 330 Nm 3250 Rpm.
3.7 V8 / 280 hk 360 Nm 3750 Rpm.
4.2 BiTDI V8 / 326 hk 650 Nm 1600-3500 Rpm.
6.0i W12 / 450 hk 580 Nm 4000-4700 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D3, 4E, Ansiktslyftning 2005) | 2005-2007

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
A8 Long (D3, 4E, Ansiktslyftning 2005) 2005-2007 4.2 FSI V8 / 350 hk 440 Nm 3500 Rpm.
3.0 TDI V6 / 233 hk 450 Nm 1400-3250 Rpm.
3.2 FSI V6 / 260 hk 330 Nm 3250 Rpm.
4.2 BiTDI V8 / 326 hk 650 Nm 1600-3500 Rpm.
6.0 W12 / 450 hk 580 Nm 4000-4700 Rpm.
Visa mer

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 (D3, 4E) 2002-2007 6.0i W12 / 450 hk 580 Nm 4000-4700 Rpm.
3.0 TDI / 233 hk 450 Nm 1400-3250 Rpm.
3.0i V6 / 220 hk 300 Nm 3200 Rpm.
4.0 TDI V8 32V / 275 hk 650 Nm 1800-2500 Rpm.
3.7 V8 / 280 hk 360 Nm 3750 Rpm.
4.2i V8 40V / 335 hk 430 Nm 3500 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
A8 Long (D3, 4E) 2002-200 3.0i V6 / 220 hk 300 Nm 3200 Rpm.
4.0 TDI V8 32V / 275 hk 650 Nm 1800-2500 Rpm.
6.0 W12 / 450 hk 580 Nm 4000-4700 Rpm.
4.2i V8 / 335 hk 430 Nm 3500 Rpm.
Visa mer

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
A8 Long (D2, 4D) 1998-2002 6.0 W12 / 420 hk 550 Nm 4750 Rpm.
4.2 V8 40V / 310 hk 410 Nm 3000-4000 Rpm.

A8 (D2,4D) | 1994-2002

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 A8 (D2,4D) 1994-2002 2.5 TDI V6 / 180 hk 370 Nm 1500-2500 Rpm.
3.3 TDI V8 / 224 hk 480 Nm 1800-3000 Rpm.
3.7 V8 40V / 260 hk 350 Nm 3250 Rpm.
2.5 TDI V6 / 150 hk 310 Nm 1500-3200 Rpm.
2.8 V6 30V / 193 hk 280 Nm 3200 Rpm.
3.7 V8 / 230 hk 315 Nm 2700 Rpm.
4.2 V8 / 300 hk 400 Nm 3300 Rpm.
2.8 V6 / 174 hk 250 Nm 3000 Rpm.
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!