Vilken Kraftmoment har Buick Regal

Regal VI GS | 2018

 Regal VI GS  2018

Modifikation
3.6 V6 / 310 hk
Newtonmeter
382 Nm
Varv i minuten
5200 Rpm.
Visa mer

Regal VI TourX | 2018

 Regal VI TourX  2018

Modifikation
2.0 / 250 hk
Newtonmeter
400 Nm
Varv i minuten
3000-4000 Rpm.
Visa mer

Regal VI Sportback | 2018

 Regal VI Sportback  2018

Modifikation
2.0 / 250 hk
Newtonmeter
353 Nm
Varv i minuten
2000-5200 Rpm.
Modifikation
2.0 / 250 hk
Newtonmeter
400 Nm
Varv i minuten
3000-4000 Rpm.
Visa mer

Regal V Sedan (Ansiktslyftning 2014) | 2014-2017

 Regal V Sedan (Ansiktslyftning 2014) 2014-2017

Modifikation
2.0 / 262 hk
Newtonmeter
400 Nm
Varv i minuten
3000-4000 Rpm.
Modifikation
2.4 / 185 hk
Newtonmeter
233 Nm
Varv i minuten
4900 Rpm.
Modifikation
2.4 / 200 hk
Newtonmeter
280 Nm
Varv i minuten
4900 Rpm.
Visa mer

Regal V Sedan | 2009-2013

 Regal V Sedan 2009-2013

Modifikation
1.6 / 112 hk
Newtonmeter
147 Nm
Varv i minuten
4000 Rpm.
Modifikation
2.0 / 223 hk
Newtonmeter
349 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
2.0 / 273 hk
Newtonmeter
400 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Modifikation
2.4 / 185 hk
Newtonmeter
233 Nm
Varv i minuten
4900 Rpm.
Modifikation
2.4 / 200 hk
Newtonmeter
280 Nm
Varv i minuten
3500 Rpm.
Visa mer

Regal Kina Version | 1998-2008

Regal Kina Version 1998-2008

Modifikation
2.2 / 124 hk
Newtonmeter
180 Nm
Varv i minuten
4000 Rpm.
Modifikation
2.5i V6 / 152 hk
Newtonmeter
208 Nm
Varv i minuten
4400 Rpm.
Modifikation
3.0i V6 / 172 hk
Newtonmeter
256 Nm
Varv i minuten
4400 Rpm.
Visa mer

Regal IV Sedan | 1997-2004

 Regal IV Sedan 1997-2004

Modifikation
3.8 V6 / 197 hk
Newtonmeter
298 Nm
Varv i minuten
4000 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 203 hk
Newtonmeter
305 Nm
Varv i minuten
4000 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 243 hk
Newtonmeter
380 Nm
Varv i minuten
3600 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 304 hk
Newtonmeter
407 Nm
Varv i minuten
3600 Rpm.
Visa mer

Regal III Sedan | 1988-1996

 Regal III Sedan 1988-1996

Modifikation
3.1 V6 / 137 hk
Newtonmeter
244 Nm
Varv i minuten
3600 Rpm.
Modifikation
3.1 V6 / 142 hk
Newtonmeter
251 Nm
Varv i minuten
3200 Rpm.
Modifikation
3.1 V6 / 162 hk
Newtonmeter
251 Nm
Varv i minuten
4000 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 208 hk
Newtonmeter
312 Nm
Varv i minuten
4000 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 173 hk
Newtonmeter
298 Nm
Varv i minuten
3200 Rpm.
Visa mer

Regal III Klippa | 1988-1996

 Regal III Klippa 1988-1996

Modifikation
2.8 V6 / 127 hk
Newtonmeter
217 Nm
Varv i minuten
3600 Rpm.
Modifikation
2.8 V6 / 132 hk
Newtonmeter
231 Nm
Varv i minuten
3600 Rpm.
Modifikation
3.1 V6 / 137 hk
Newtonmeter
244 Nm
Varv i minuten
3600 Rpm.
Modifikation
3.1 V6 / 142 hk
Newtonmeter
258 Nm
Varv i minuten
3600 Rpm.
Modifikation
3.1 V6 / 162 hk
Newtonmeter
251 Nm
Varv i minuten
4000 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 173 hk
Newtonmeter
298 Nm
Varv i minuten
3200 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 208 hk
Newtonmeter
312 Nm
Varv i minuten
4000 Rpm.
Visa mer

Regal II Klippa (Ansiktslyftning 1981) | 1981-1987

Regal II Klippa (Ansiktslyftning 1981) 1981-1987

Modifikation
3.8 V6 / 112 hk
Newtonmeter
258 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 172 hk
Newtonmeter
373 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 177 hk
Newtonmeter
373 Nm
Varv i minuten
2600 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 182 hk
Newtonmeter
393 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 203 hk
Newtonmeter
407 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 238 hk
Newtonmeter
447 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 248 hk
Newtonmeter
481 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 280 hk
Newtonmeter
488 Nm
Varv i minuten
3000 Rpm.
Modifikation
4.3 V8 / 121 hk
Newtonmeter
275 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
4.3d V6 / 86 hk
Newtonmeter
224 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Modifikation
5.0 V8 / 142 hk
Newtonmeter
346 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.0 V8 / 152 hk
Newtonmeter
326 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Modifikation
5.7d V8 / 106 hk
Newtonmeter
271 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Visa mer

Regal II Klippa | 1978-1987

 Regal II Klippa 1978-1987

Modifikation
3.8 V6 / 112 hk
Newtonmeter
258 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Modifikation
4.3 V8 / 122 hk
Newtonmeter
285 Nm
Varv i minuten
1800 Rpm.
Modifikation
5.0 V8 / 137 hk
Newtonmeter
325 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.0 V8 / 157 hk
Newtonmeter
305 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Modifikation
3.2 V6 / 107 hk
Newtonmeter
217 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
3.2 V6 / 91 hk
Newtonmeter
224 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
3.2 V6 / 97 hk
Newtonmeter
210 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 106 hk
Newtonmeter
251 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 117 hk
Newtonmeter
258 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 152 hk
Newtonmeter
332 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 167 hk
Newtonmeter
359 Nm
Varv i minuten
2800 Rpm.
Modifikation
3.8 V6 / 172 hk
Newtonmeter
359 Nm
Varv i minuten
2800 Rpm.
Modifikation
4.9 V8 / 142 hk
Newtonmeter
319 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
4.9 V8 / 152 hk
Newtonmeter
325 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.0 V8 / 147 hk
Newtonmeter
332 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Modifikation
5.0 V8 / 162 hk
Newtonmeter
325 Nm
Varv i minuten
2400 Rpm.
Visa mer

Regal II T-modell | 1978-1987

Regal II T-modell 1978-1987

Modifikation
3.8 V6 / 112 hk
Newtonmeter
258 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Modifikation
4.1 V6 / 127 hk
Newtonmeter
278 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.7d V8 / 106 hk
Newtonmeter
271 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Visa mer

Regal II Sedan | 1978-1987

 Regal II Sedan 1978-1987

Modifikation
3.8 V6 / 112 hk
Newtonmeter
258 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Modifikation
4.1 V6 / 127 hk
Newtonmeter
278 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
4.3d V6 / 86 hk
Newtonmeter
224 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Modifikation
5.7d V8 / 106 hk
Newtonmeter
271 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Visa mer

Regal I Klippa (Ansiktslyftning 1976) | 1973-1977

 Regal I Klippa (Ansiktslyftning 1976) 1973-1977

Modifikation
S/R 3.8 V6 / 106 hk
Newtonmeter
251 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
S/R 5.7 V8 / 142 hk
Newtonmeter
380 Nm
Varv i minuten
1400 Rpm.
Modifikation
S/R 5.7 V8 / 157 hk
Newtonmeter
373 Nm
Varv i minuten
1800 Rpm.
Modifikation
S/R 5.7 V8 / 172 hk
Newtonmeter
373 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Visa mer

Regal I Klippa | 1973-1977

 Regal I Klippa 1973-1977

Modifikation
3.8 V6 / 112 hk
Newtonmeter
237 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 147 hk
Newtonmeter
366 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 152 hk
Newtonmeter
366 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 162 hk
Newtonmeter
353 Nm
Varv i minuten
2200 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 167 hk
Newtonmeter
353 Nm
Varv i minuten
2200 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 177 hk
Newtonmeter
352 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
7.5 V8 / 192 hk
Newtonmeter
502 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
7.5 V8 / 228 hk
Newtonmeter
488 Nm
Varv i minuten
2600 Rpm.
Modifikation
7.5 V8 / 233 hk
Newtonmeter
482 Nm
Varv i minuten
2200 Rpm.
Visa mer

Regal I Sedan | 1973-1977

 Regal I Sedan 1973-1977

Modifikation
3.8 V6 / 112 hk
Newtonmeter
237 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 142 hk
Newtonmeter
380 Nm
Varv i minuten
1600 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 147 hk
Newtonmeter
366 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 152 hk
Newtonmeter
366 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 157 hk
Newtonmeter
380 Nm
Varv i minuten
1800 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 162 hk
Newtonmeter
353 Nm
Varv i minuten
2200 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 167 hk
Newtonmeter
353 Nm
Varv i minuten
2200 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 172 hk
Newtonmeter
373 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
5.7 V8 / 177 hk
Newtonmeter
352 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
7.5 V8 / 192 hk
Newtonmeter
502 Nm
Varv i minuten
2000 Rpm.
Modifikation
7.5 V8 / 233 hk
Newtonmeter
482 Nm
Varv i minuten
2200 Rpm.
Visa mer

Regal VI GS | 2018

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal VI GS  2018 3.6 V6 / 310 hk 382 Nm 5200 Rpm.

Regal VI TourX | 2018

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal VI TourX  2018 2.0 / 250 hk 400 Nm 3000-4000 Rpm.

Regal VI Sportback | 2018

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal VI Sportback  2018 2.0 / 250 hk 353 Nm 2000-5200 Rpm.
2.0 / 250 hk 400 Nm 3000-4000 Rpm.

Regal V Sedan (Ansiktslyftning 2014) | 2014-2017

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal V Sedan (Ansiktslyftning 2014) 2014-2017 2.0 / 262 hk 400 Nm 3000-4000 Rpm.
2.4 / 185 hk 233 Nm 4900 Rpm.
2.4 / 200 hk 280 Nm 4900 Rpm.
Visa mer

Regal V Sedan | 2009-2013

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal V Sedan 2009-2013 1.6 / 112 hk 147 Nm 4000 Rpm.
2.0 / 223 hk 349 Nm 2000 Rpm.
2.0 / 273 hk 400 Nm 2400 Rpm.
2.4 / 185 hk 233 Nm 4900 Rpm.
2.4 / 200 hk 280 Nm 3500 Rpm.
Visa mer

Regal Kina Version | 1998-2008

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
Regal Kina Version 1998-2008 2.2 / 124 hk 180 Nm 4000 Rpm.
2.5i V6 / 152 hk 208 Nm 4400 Rpm.
3.0i V6 / 172 hk 256 Nm 4400 Rpm.
Visa mer

Regal IV Sedan | 1997-2004

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal IV Sedan 1997-2004 3.8 V6 / 197 hk 298 Nm 4000 Rpm.
3.8 V6 / 203 hk 305 Nm 4000 Rpm.
3.8 V6 / 243 hk 380 Nm 3600 Rpm.
3.8 V6 / 304 hk 407 Nm 3600 Rpm.
Visa mer

Regal III Sedan | 1988-1996

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal III Sedan 1988-1996 3.1 V6 / 137 hk 244 Nm 3600 Rpm.
3.1 V6 / 142 hk 251 Nm 3200 Rpm.
3.1 V6 / 162 hk 251 Nm 4000 Rpm.
3.8 V6 / 208 hk 312 Nm 4000 Rpm.
3.8 V6 / 173 hk 298 Nm 3200 Rpm.
Visa mer

Regal III Klippa | 1988-1996

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal III Klippa 1988-1996 2.8 V6 / 127 hk 217 Nm 3600 Rpm.
2.8 V6 / 132 hk 231 Nm 3600 Rpm.
3.1 V6 / 137 hk 244 Nm 3600 Rpm.
3.1 V6 / 142 hk 258 Nm 3600 Rpm.
3.1 V6 / 162 hk 251 Nm 4000 Rpm.
3.8 V6 / 173 hk 298 Nm 3200 Rpm.
3.8 V6 / 208 hk 312 Nm 4000 Rpm.
Visa mer

Regal II Klippa (Ansiktslyftning 1981) | 1981-1987

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
Regal II Klippa (Ansiktslyftning 1981) 1981-1987 3.8 V6 / 112 hk 258 Nm 1600 Rpm.
3.8 V6 / 172 hk 373 Nm 2400 Rpm.
3.8 V6 / 177 hk 373 Nm 2600 Rpm.
3.8 V6 / 182 hk 393 Nm 2400 Rpm.
3.8 V6 / 203 hk 407 Nm 2400 Rpm.
3.8 V6 / 238 hk 447 Nm 2400 Rpm.
3.8 V6 / 248 hk 481 Nm 2000 Rpm.
3.8 V6 / 280 hk 488 Nm 3000 Rpm.
4.3 V8 / 121 hk 275 Nm 2000 Rpm.
4.3d V6 / 86 hk 224 Nm 1600 Rpm.
5.0 V8 / 142 hk 346 Nm 2000 Rpm.
5.0 V8 / 152 hk 326 Nm 2400 Rpm.
5.7d V8 / 106 hk 271 Nm 1600 Rpm.
Visa mer

Regal II Klippa | 1978-1987

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal II Klippa 1978-1987 3.8 V6 / 112 hk 258 Nm 1600 Rpm.
4.3 V8 / 122 hk 285 Nm 1800 Rpm.
5.0 V8 / 137 hk 325 Nm 2000 Rpm.
5.0 V8 / 157 hk 305 Nm 2400 Rpm.
3.2 V6 / 107 hk 217 Nm 2000 Rpm.
3.2 V6 / 91 hk 224 Nm 2000 Rpm.
3.2 V6 / 97 hk 210 Nm 2000 Rpm.
3.8 V6 / 106 hk 251 Nm 2000 Rpm.
3.8 V6 / 117 hk 258 Nm 2000 Rpm.
3.8 V6 / 152 hk 332 Nm 2400 Rpm.
3.8 V6 / 167 hk 359 Nm 2800 Rpm.
3.8 V6 / 172 hk 359 Nm 2800 Rpm.
4.9 V8 / 142 hk 319 Nm 2000 Rpm.
4.9 V8 / 152 hk 325 Nm 2000 Rpm.
5.0 V8 / 147 hk 332 Nm 2400 Rpm.
5.0 V8 / 162 hk 325 Nm 2400 Rpm.
Visa mer

Regal II T-modell | 1978-1987

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
Regal II T-modell 1978-1987 3.8 V6 / 112 hk 258 Nm 1600 Rpm.
4.1 V6 / 127 hk 278 Nm 2000 Rpm.
5.7d V8 / 106 hk 271 Nm 1600 Rpm.
Visa mer

Regal II Sedan | 1978-1987

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal II Sedan 1978-1987 3.8 V6 / 112 hk 258 Nm 1600 Rpm.
4.1 V6 / 127 hk 278 Nm 2000 Rpm.
4.3d V6 / 86 hk 224 Nm 1600 Rpm.
5.7d V8 / 106 hk 271 Nm 1600 Rpm.
Visa mer

Regal I Klippa (Ansiktslyftning 1976) | 1973-1977

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal I Klippa (Ansiktslyftning 1976) 1973-1977 S/R 3.8 V6 / 106 hk 251 Nm 2000 Rpm.
S/R 5.7 V8 / 142 hk 380 Nm 1400 Rpm.
S/R 5.7 V8 / 157 hk 373 Nm 1800 Rpm.
S/R 5.7 V8 / 172 hk 373 Nm 2000 Rpm.
Visa mer

Regal I Klippa | 1973-1977

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal I Klippa 1973-1977 3.8 V6 / 112 hk 237 Nm 2000 Rpm.
5.7 V8 / 147 hk 366 Nm 2000 Rpm.
5.7 V8 / 152 hk 366 Nm 2000 Rpm.
5.7 V8 / 162 hk 353 Nm 2200 Rpm.
5.7 V8 / 167 hk 353 Nm 2200 Rpm.
5.7 V8 / 177 hk 352 Nm 2000 Rpm.
7.5 V8 / 192 hk 502 Nm 2000 Rpm.
7.5 V8 / 228 hk 488 Nm 2600 Rpm.
7.5 V8 / 233 hk 482 Nm 2200 Rpm.
Visa mer

Regal I Sedan | 1973-1977

Modifikation Newtonmeter Varv i minuten
 Regal I Sedan 1973-1977 3.8 V6 / 112 hk 237 Nm 2000 Rpm.
5.7 V8 / 142 hk 380 Nm 1600 Rpm.
5.7 V8 / 147 hk 366 Nm 2000 Rpm.
5.7 V8 / 152 hk 366 Nm 2000 Rpm.
5.7 V8 / 157 hk 380 Nm 1800 Rpm.
5.7 V8 / 162 hk 353 Nm 2200 Rpm.
5.7 V8 / 167 hk 353 Nm 2200 Rpm.
5.7 V8 / 172 hk 373 Nm 2000 Rpm.
5.7 V8 / 177 hk 352 Nm 2000 Rpm.
7.5 V8 / 192 hk 502 Nm 2000 Rpm.
7.5 V8 / 233 hk 482 Nm 2200 Rpm.
Visa mer