Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Audi S6

Motornummer
2.2 (AAN)
Byggnadsår
1994-1997
Främre

Längd: 156.4 mm

Bredd: 74.2 mm

Tjocklek: 20.3 mm

Bakre

Längd: 87 mm

Bredd: 66.8 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Motornummer
2.2 (AEC)
Byggnadsår
1994-1997
Främre

Längd: 85.6 mm

Bredd: 85.6 mm

Bakre
-
Visa mer
Motornummer
4.0 (CEUC)
Byggnadsår
2012-2015
Främre

Tjocklek: 17, 0 mm

Bredd: 188, 8 mm

Längd: 101 mm

Bakre

Längd 1/2: 59 / 60 mm

Bredd: 116.6 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Motornummer
4.0 (CTGE)
Byggnadsår
2014-2016
Främre

Höjd №1: 73.8 mm

Höjd №2: 70.8 mm

Tjocklek: 20 mm

Längd: 193 mm

Bakre

Höjd №1: 58.8 mm

Höjd №2: 60 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Längd: 116.4 mm

Visa mer
Motornummer
4.2 (ANK)
Byggnadsår
1999-2004
Främre

Längd: 77.7 mm

Bredd: 74.7 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Bakre

Längd: 87 mm

Bredd: 52.9 mm

Tjocklek: 17 mm

Motornummer
4.2 (AQJ)
Byggnadsår
1999-2004
Främre

Längd: 77.7 mm

Bredd: 74.7 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Bakre

Längd: 87 mm

Bredd: 52.9 mm

Tjocklek: 17 mm

Visa mer
Motornummer
5.2 (BXA)
Byggnadsår
2006-2012
Främre

Längd: 193.2 mm

Bredd: 72.6 mm

Tjocklek: 20.3 mm

Bakre

Längd: 116.2 mm

Bredd: 59 mm

Tjocklek: 17.5 mm

 
Motornummer Byggnadsår Främre Bakre
2.2 (AAN) 1994-1997

Längd: 156.4 mm

Bredd: 74.2 mm

Tjocklek: 20.3 mm

Längd: 87 mm

Bredd: 66.8 mm

Tjocklek: 16.5 mm

2.2 (AEC) 1994-1997

Längd: 85.6 mm

Bredd: 85.6 mm

-
4.0 (CEUC) 2012-2015

Tjocklek: 17, 0 mm

Bredd: 188, 8 mm

Längd: 101 mm

Längd 1/2: 59 / 60 mm

Bredd: 116.6 mm

Tjocklek: 17.5 mm

4.0 (CTGE) 2014-2016

Höjd №1: 73.8 mm

Höjd №2: 70.8 mm

Tjocklek: 20 mm

Längd: 193 mm

Höjd №1: 58.8 mm

Höjd №2: 60 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Längd: 116.4 mm

4.2 (ANK) 1999-2004

Längd: 77.7 mm

Bredd: 74.7 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Längd: 87 mm

Bredd: 52.9 mm

Tjocklek: 17 mm

4.2 (AQJ) 1999-2004

Längd: 77.7 mm

Bredd: 74.7 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Längd: 87 mm

Bredd: 52.9 mm

Tjocklek: 17 mm

5.2 (BXA) 2006-2012

Längd: 193.2 mm

Bredd: 72.6 mm

Tjocklek: 20.3 mm

Längd: 116.2 mm

Bredd: 59 mm

Tjocklek: 17.5 mm