Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Peugeot 505

Motornummer
1.8 (XM7A)
Byggnadsår
1985-1986
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

Bakre
-
Motornummer
1.8 (105(XM7))
Byggnadsår
1985-1986
Främre

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Motornummer
1.8 (105C(XM7A))
Byggnadsår
1985-1986
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Motornummer
1.8 (XM7)
Byggnadsår
1985-1986
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Motornummer
1.8 (XM7-XM7A)
Byggnadsår
1985-1986
Främre

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Tjocklek: 19 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Visa mer
Motornummer
2.0 (106E(XN1A))
Byggnadsår
1980-1991
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Motornummer
2.0 (106(XN1))
Byggnadsår
1980-1991
Främre

Längd: 89.7 mm

Bredd: 70.2 mm

Tjocklek: 18.5 mm

Bakre
-
Motornummer
2.0 (XN1)
Byggnadsår
1980-1991
Främre

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Motornummer
2.0 (829(ZEJ))
Byggnadsår
1980-1991
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Motornummer
2.0 (ZEJ)
Byggnadsår
1985-1986
Främre

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Tjocklek: 19 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Visa mer
Motornummer
2.2 (ZDJL)
Byggnadsår
1983-1991
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Motornummer
2.2 (851B(ZDJL))
Byggnadsår
1983-1991
Främre

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Visa mer
Motornummer
2.3 (147(XD2S))
Byggnadsår
1980-1985
Främre

Längd: 89.7 mm

Bredd: 70.2 mm

Tjocklek: 18.5 mm

Bakre
-
Motornummer
2.3 (XD2)
Byggnadsår
1980-1985
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Visa mer
Motornummer
2.5 (155(XD3))
Byggnadsår
1982-1991
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Motornummer
2.5 (XD3T)
Byggnadsår
1983-1990
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

Bakre

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Motornummer
2.5 (152A(XD3T))
Byggnadsår
1982-1991
Främre

Längd: 89.7 mm

Bredd: 70.2 mm

Tjocklek: 18.5 mm

Bakre

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

Visa mer
Motornummer
2.8 (ZN3J)
Byggnadsår
1986-1989
Främre

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm

 
Motornummer Byggnadsår Främre Bakre
1.8 (XM7A) 1985-1986

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

-
1.8 (105(XM7)) 1985-1986

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

1.8 (105C(XM7A)) 1985-1986

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

1.8 (XM7) 1985-1986

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

1.8 (XM7-XM7A) 1985-1986

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Tjocklek: 19 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.0 (106E(XN1A)) 1980-1991

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.0 (106(XN1)) 1980-1991

Längd: 89.7 mm

Bredd: 70.2 mm

Tjocklek: 18.5 mm

-
2.0 (XN1) 1980-1991

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.0 (829(ZEJ)) 1980-1991

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.0 (ZEJ) 1985-1986

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Tjocklek: 19 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.2 (ZDJL) 1983-1991

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.2 (851B(ZDJL)) 1983-1991

Längd: 69.5 mm

Bredd: 89.7 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.3 (147(XD2S)) 1980-1985

Längd: 89.7 mm

Bredd: 70.2 mm

Tjocklek: 18.5 mm

-
2.3 (XD2) 1980-1985

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.5 (155(XD3)) 1982-1991

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.5 (XD3T) 1983-1990

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 17.7 mm

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.5 (152A(XD3T)) 1982-1991

Längd: 89.7 mm

Bredd: 70.2 mm

Tjocklek: 18.5 mm

Längd: 55.2 mm

Bredd: 68.4 mm

Tjocklek: 16.4 mm

2.8 (ZN3J) 1986-1989

Längd: 105 mm

Bredd: 65 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 68.2 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 16.4 mm