Typ av Lökar i Bakre Dimstrålkastare av Ford Escort

ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BAY15s 21W 12V

ESCORT VII Berlina (GAL, AFL) 1995-2002

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BAY15s 21W 12V

ESCORT VII Öppen (ALL) 1995-2000

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BAY15s 21W 12V

ESCORT VI (GAL) 1992-1996

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BAY15s 21W 12V

ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BAY15s 21W 12V

ESCORT VI Berlina (GAL) 1993-1995

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BA15s 21W 12V

ESCORT V Öppen (ALL) 1990-1992

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BAY15s 21W 12V

ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BAY15s 21W 12V

ESCORT V (GAL) 1989-1992

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BAY15s 21W 12V

ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BAY15s 21W 12V
P21W BA15s 21W 12V

ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BA15s 21W 12V

ESCORT III (GAA) 1980-1986

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BA15s 21W 12V
P21W BAY15s 21W 12V

ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985

Typ Sokkel Effekt Spänning
P21W BA15s 21W 12V

ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002

Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT VII Berlina (GAL, AFL) 1995-2002

Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT VII Öppen (ALL) 1995-2000

Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT VI (GAL) 1992-1996

Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995

Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT VI Berlina (GAL) 1993-1995

Typ
P21W
Sokkel
BA15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT V Öppen (ALL) 1990-1992

Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992

Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT V (GAL) 1989-1992

Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990

Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V
Typ
P21W
Sokkel
BA15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990

Typ
P21W
Sokkel
BA15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT III (GAA) 1980-1986

Typ
P21W
Sokkel
BA15s
Effekt
21W
Spänning
12V
Typ
P21W
Sokkel
BAY15s
Effekt
21W
Spänning
12V

ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985

Typ
P21W
Sokkel
BA15s
Effekt
21W
Spänning
12V