Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Alfa Romeo GT

GT 1.7

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5S 55 W 12 V

GT 1.8

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5S 55 W 12 V

GT 1.9

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5S 55 W 12 V
- BA15s 21 W 12 V

GT 2.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5S 55 W 12 V

GT 3.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5S 55 W 12 V

GT 1.7

Typ
-
Sokkel
P14.5S
Effekt
55 W
Spänning
12 V

GT 1.8

Typ
-
Sokkel
P14.5S
Effekt
55 W
Spänning
12 V

GT 1.9

Typ
-
Sokkel
P14.5S
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

GT 2.0

Typ
-
Sokkel
P14.5S
Effekt
55 W
Spänning
12 V

GT 3.2

Typ
-
Sokkel
P14.5S
Effekt
55 W
Spänning
12 V