Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Opel VX 220

VX 220 2.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15S 21 W 12 V

VX 220 2.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15S 21 W 12 V

VX 220 2.0

Typ
-
Sokkel
BA15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V

VX 220 2.2

Typ
-
Sokkel
BA15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V