Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Toyota Camry

Camry 1.8

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V
- BA15s 21 W 12 V

Camry 2.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15S 21 W 12 V
- BA15s 21 W 12 V
- P21 - 12 V

Camry 2.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- W3x16D 21 W 12 V
- BA15S 21 W 12 V
- P21 - 12 V
- PK22s 55 W 12 V
- BA15s 21 W 12 V

Camry 2.4

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P22d 51 W 12 V
- PK22s 55 W 12 V
- P21 - 12 V

Camry 2.5

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15S 21 W 12 V
- BA15s 21 W 12 V
- P21 - 12 V

Camry 3.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P22d 51 W 12 V
- P21 - 12 V
- W3x16D 21 W 12 V
- BA15S 21 W 12 V
- BA15s 21 W 12 V
- PK22s 55 W 12 V

Camry 1.8

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

Camry 2.0

Typ
-
Sokkel
BA15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Camry 2.2

Typ
-
Sokkel
W3x16D
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
PK22s
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

Camry 2.4

Typ
-
Sokkel
P22d
Effekt
51 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
PK22s
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Camry 2.5

Typ
-
Sokkel
BA15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Camry 3.0

Typ
-
Sokkel
P22d
Effekt
51 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
W3x16D
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
PK22s
Effekt
55 W
Spänning
12 V