Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Audi RS2

RS2 2.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

RS2 2.2

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V