Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Audi RS4

RS4 2.7

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5s 55 W 12 V

RS4 4.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V

RS4 2.7

Typ
-
Sokkel
P14.5s
Effekt
55 W
Spänning
12 V

RS4 4.2

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V