Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Citroen Synergie

Synergie 1.9

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5s 55 W 12 V
- P21 - 12 V
- PK22s 55 W 12 V

Synergie 2.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5s 55 W 12 V
- P14.5S 55 W 12 V
- PK22s 55 W 12 V
- P21 - 12 V

Synergie 1.9

Typ
-
Sokkel
P14.5s
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
PK22s
Effekt
55 W
Spänning
12 V

Synergie 2.0

Typ
-
Sokkel
P14.5s
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P14.5S
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
PK22s
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V