Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Citroen Visa

Visa 0.7

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V

Visa 1.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V
- BA15s 21 W 12 V

Visa 1.1

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V
- P21 - 12 V

Visa 1.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V

Visa 1.4

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V
- P21 - 12 V

Visa 1.6

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V
- P21 - 12 V

Visa 1.7

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V
- P21 - 12 V

Visa 1.8

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V
- P21 - 12 V

Visa 0.7

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

Visa 1.0

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

Visa 1.1

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Visa 1.2

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

Visa 1.4

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Visa 1.6

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Visa 1.7

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Visa 1.8

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V