Vilken Kamaxelrem har Audi A5

Motornummer
1.8 (CDHB)
Byggnadsår
2009-2013
Kuggarmängd
54
Bredd
12 mm
Minimistagenfasthet
5 N/mm
Form
CDP
Motornummer
1.8 (CABD)
Byggnadsår
2007-2008
Kuggarmängd
54
Bredd
12 mm
Minimistagenfasthet
5 N/mm
Form
CDP
Motornummer
1.8 (CJEB)
Byggnadsår
2007-2008
Kuggarmängd
54
Bredd
12 mm
Minimistagenfasthet
5 N/mm
Form
CDP
Visa mer
Motornummer
2.0 (CGLC)
Byggnadsår
2011-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
25 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
2.0 (CAHA)
Byggnadsår
2008
Kuggarmängd
160
Bredd
30 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
2.0 (CDNB)
Byggnadsår
2009-2013
Kuggarmängd
54
Bredd
12 mm
Minimistagenfasthet
5 N/mm
Form
CDP
Motornummer
2.0 (CAGA)
Byggnadsår
2009-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
30 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
2.0 (CJCA)
Byggnadsår
2009-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
30 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
2.0 (CMEA)
Byggnadsår
2009-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
30 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
2.0 (CMFA)
Byggnadsår
2009-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
30 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
2.0 (CDNC)
Byggnadsår
2008
Kuggarmängd
54
Bredd
12 mm
Minimistagenfasthet
5 N/mm
Form
CDP
Motornummer
2.0 (CAHA/F)
Byggnadsår
2009-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
30 mm
Minimistagenfasthet
-
Form
-
Motornummer
2.0 (CAHA/F(170))
Byggnadsår
2009-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
30 mm
Minimistagenfasthet
-
Form
-
Motornummer
2.0 (CAGA/F(143))
Byggnadsår
2010-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
30 mm
Minimistagenfasthet
-
Form
-
Motornummer
2.0 (CJCA/F)
Byggnadsår
2010-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
25 mm
Minimistagenfasthet
-
Form
-
Motornummer
2.0 (CMEA(143))
Byggnadsår
2010-2013
Kuggarmängd
160
Bredd
30 mm
Minimistagenfasthet
-
Form
-
Visa mer
Motornummer
2.7 (CAMA)
Byggnadsår
2007-2012
Kuggarmängd
82
Bredd
24 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
2.7 (CGKA)
Byggnadsår
2007-2012
Kuggarmängd
82
Bredd
24 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
2.7 (CAMB)
Byggnadsår
2007-2012
Kuggarmängd
83
Bredd
24 mm
Minimistagenfasthet
-
Form
-
Visa mer
Motornummer
3.0 (CCWA)
Byggnadsår
2007-2013
Kuggarmängd
82
Bredd
24 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
3.0 (CAPA)
Byggnadsår
2007-2012
Kuggarmängd
82
Bredd
24 mm
Minimistagenfasthet
9.525 N/mm
Form
HTDA
Motornummer
3.0 (CCWA/F)
Byggnadsår
2007-2012
Kuggarmängd
83
Bredd
24 mm
Minimistagenfasthet
-
Form
-
Visa mer
Motornummer Byggnadsår Kuggarmängd Bredd Minimistagenfasthet Form
1.8 (CDHB) 2009-2013 54 12 mm 5 N/mm CDP
1.8 (CABD) 2007-2008 54 12 mm 5 N/mm CDP
1.8 (CJEB) 2007-2008 54 12 mm 5 N/mm CDP
2.0 (CGLC) 2011-2013 160 25 mm 9.525 N/mm HTDA
2.0 (CAHA) 2008-2008 160 30 mm 9.525 N/mm HTDA
2.0 (CDNB) 2009-2013 54 12 mm 5 N/mm CDP
2.0 (CAGA) 2009-2013 160 30 mm 9.525 N/mm HTDA
2.0 (CJCA) 2009-2013 160 30 mm 9.525 N/mm HTDA
2.0 (CMEA) 2009-2013 160 30 mm 9.525 N/mm HTDA
2.0 (CMFA) 2009-2013 160 30 mm 9.525 N/mm HTDA
2.0 (CDNC) 2008-2008 54 12 mm 5 N/mm CDP
2.0 (CAHA/F) 2009-2013 160 30 mm - -
2.0 (CAHA/F(170)) 2009-2013 160 30 mm - -
2.0 (CAGA/F(143)) 2010-2013 160 30 mm - -
2.0 (CJCA/F) 2010-2013 160 25 mm - -
2.0 (CMEA(143)) 2010-2013 160 30 mm - -
2.7 (CAMA) 2007-2012 82 24 mm 9.525 N/mm HTDA
2.7 (CGKA) 2007-2012 82 24 mm 9.525 N/mm HTDA
2.7 (CAMB) 2007-2012 83 24 mm - -
3.0 (CCWA) 2007-2013 82 24 mm 9.525 N/mm HTDA
3.0 (CAPA) 2007-2012 82 24 mm 9.525 N/mm HTDA
3.0 (CCWA/F) 2007-2012 83 24 mm - -
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!