Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mitsubishi 3000

3000 3.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

3000 3.0

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V