Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mitsubishi Challenger

Challenger 2.5

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V
- BA15s 21 W 12 V

Challenger 3.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

Challenger 2.5

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

Challenger 3.0

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V