Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mitsubishi Starion

Starion 2.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V
- P14.5s 55 W 12 V

Starion 2.6

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5s 55 W 12 V

Starion 2.0

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P14.5s
Effekt
55 W
Spänning
12 V

Starion 2.6

Typ
-
Sokkel
P14.5s
Effekt
55 W
Spänning
12 V