Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Nissan 300 Series

300 Series 3.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V
- P21 - 12 V

300 Series 3.5

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V

300 Series 3.0

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

300 Series 3.5

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V