Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Nissan Silvia

Silvia 1.8

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

Silvia 2.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

Silvia 1.8

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Silvia 2.0

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V