Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Nissan 720

720 1.8

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

720 2.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V

720 1.8

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

720 2.2

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V