Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Mercedes-Benz CL Class

Motornummer
0.0 (M113.960)
Byggnadsår
2000-2006
Främre

Längd: 119.5 mm

Bredd: 70.6 mm

Tjocklek: 17 mm

Bakre

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M113.986)
Byggnadsår
2000-2002
Främre

Längd: 119.5 mm

Bredd: 70.6 mm

Tjocklek: 17 mm

Bakre

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M137.970)
Byggnadsår
2000-2002
Främre

Längd: 119.5 mm

Bredd: 70.6 mm

Tjocklek: 17 mm

Bakre

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M275.950)
Byggnadsår
2002-2006
Främre

Längd: 119.5 mm

Bredd: 70.6 mm

Tjocklek: 17 mm

Bakre

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M273.961)
Byggnadsår
2006-2011
Främre

Längd: 144.8 mm

Höjd: 75.8 mm

Tjocklek: 17.8 mm

Bakre

Längd: 140.5 mm

Längd 1/2:: 141.5 mm

Bredd: 57.6 mm

Bredd №2: 59.8 mm

Tjocklek: 16.2 mm

Motornummer
0.0 (M275.953)
Byggnadsår
2006-2012
Främre

Längd: 144.8 mm

Höjd: 75.8 mm

Tjocklek: 17.8 mm

Bakre

Längd: 140.5 mm

Längd 1/2:: 141.5 mm

Bredd: 57.6 mm

Bredd №2: 59.8 mm

Tjocklek: 16.2 mm

Motornummer
0.0 (M278.920)
Byggnadsår
2011-2013
Främre

Längd: 144.8 mm

Höjd: 75.8 mm

Tjocklek: 17.8 mm

Bakre

Längd: 140.5 mm

Längd 1/2:: 141.5 mm

Bredd: 57.6 mm

Bredd №2: 59.8 mm

Tjocklek: 16.2 mm

Motornummer
0.0 (M119.970)
Byggnadsår
1996-1999
Främre
-
Bakre

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M119.971)
Byggnadsår
1996-1999
Främre
-
Bakre

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M119.981)
Byggnadsår
1996-1999
Främre
-
Bakre

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M120.980)
Byggnadsår
1996-1999
Främre
-
Bakre

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M120.982)
Byggnadsår
1996-1999
Främre
-
Bakre

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M113.991)
Byggnadsår
2002-2004
Främre
-
Bakre

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
0.0 (M156.984)
Byggnadsår
2007-2011
Främre
-
Bakre

Längd: 141 mm

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Motornummer
0.0 (M275.982)
Byggnadsår
2007-2013
Främre
-
Bakre

Längd: 141 mm

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Motornummer
0.0 (M157.980)
Byggnadsår
2011-2013
Främre
-
Bakre

Längd: 141 mm

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Visa mer
Motornummer
4.2 (M119.971)
Byggnadsår
1996-2000
Främre

Höjd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 99.6 mm

Bakre

Höjd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Längd: 61.7 mm

Motornummer
4.2 (M119.981)
Byggnadsår
1996-2000
Främre

Höjd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 99.6 mm

Bakre

Höjd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Längd: 61.7 mm

Visa mer
Motornummer
4.7 (M278.920)
Byggnadsår
2012-2015
Främre

Höjd: 92.5 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 153.7 mm

Bakre

Bredd: 142 mm

Tjocklek: 16 mm

Höjd: 60 mm

 
Motornummer
5.0 (M119.970)
Byggnadsår
1996-2000
Främre

Höjd №1: 84.5 mm

Längd №1: 99.6 mm

Tjocklek №1: 18.3 mm

Bakre

Höjd №1: 69.8 mm

Längd №1: 61.7 mm

Tjocklek №1: 15.3 mm

Motornummer
5.0 (M113.960)
Byggnadsår
2000-2007
Främre

Höjd №1: 71.6 mm

Längd №1: 119.8 mm

Tjocklek №1: 17.2 mm

Bakre

Höjd №1: 72 mm

Längd №1: 69 mm

Tjocklek №1: 16 mm

Visa mer
Motornummer
5.4 (M113.986)
Byggnadsår
2000-2002
Främre

Höjd №1: 71.6 mm

Längd №1: 119.8 mm

Tjocklek №1: 17.2 mm

Bakre

Höjd №1: 72 mm

Längd №1: 69 mm

Tjocklek №1: 16 mm

Motornummer
5.4 (M113.991)
Byggnadsår
2002-2004
Främre

Höjd №1: 78.5 mm

Längd №1: 97.8 mm

Tjocklek №1: 17.4 mm

Bakre

Höjd №1: 63.9 mm

Längd №1: 109.9 mm

Tjocklek №1: 15.8 mm

Visa mer
Motornummer
5.5 (M273.961)
Byggnadsår
2006-2011
Främre

Höjd №1: 78.5 mm

Längd №1: 97.8 mm

Tjocklek №1: 17.4 mm

Bakre

Höjd №1: 59.7 mm

Höjd №2: 57.4 mm

Längd №1: 141.5 mm

Längd №2: 141.5 mm

Tjocklek №1: 16.5 mm

Tjocklek №2: 16.5 mm

Motornummer
5.5 (M275.950)
Byggnadsår
2002-2007
Främre

Bredd: 118 mm

Tjocklek: 17 mm

Höjd: 71 mm

Bakre

Höjd №1: 62.1 mm

Höjd №2: 69.8 mm

Tjocklek: 19.5 mm

Längd: 131.1 mm

Motornummer
5.5 (M275.953)
Byggnadsår
2006-2012
Främre

Höjd: 75.8 mm

Tjocklek: 17.6 mm

Längd: 141.6 mm

Bakre

Höjd: 64 mm

Tjocklek: 16.2 mm

Längd: 111.6 mm

Motornummer
5.5 (M157.980)
Byggnadsår
2011-2015
Främre

Höjd: 73.9 mm

Tjocklek: 16.7 mm

Längd: 138.6 mm

Bakre

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Längd: 141 mm

Visa mer
Motornummer
5.8 (M137.970)
Byggnadsår
2000-2002
Främre

Bredd: 118 mm

Tjocklek: 17 mm

Höjd: 71 mm

Bakre

Höjd: 72 mm

Tjocklek: 16 mm

Längd: 69 mm

 
Motornummer
6.0 (M120.980)
Byggnadsår
1996-1999
Främre

Höjd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 99.6 mm

Bakre

Höjd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Längd: 61.7 mm

Motornummer
6.0 (M120.982)
Byggnadsår
1996-1999
Främre

Bredd: 100 mm

Tjocklek: 18 mm

Höjd: 84 mm

Bakre

Bredd: 62 mm

Tjocklek: 15 mm

Höjd: 70 mm

Motornummer
6.0 (M275.980)
Byggnadsår
2004-2010
Främre

Höjd №1: 78.5 mm

Längd №1: 97.8 mm

Tjocklek №1: 17.4 mm

Bakre

Höjd №1: 61.7 mm

Längd №1: 141 mm

Tjocklek №1: 17 mm

Motornummer
6.0 (M275.982)
Byggnadsår
2010-2015
Främre

Höjd №1: 78.5 mm

Längd №1: 97.8 mm

Tjocklek №1: 17.4 mm

Bakre

Höjd №1: 61.7 mm

Längd №1: 141 mm

Tjocklek №1: 17 mm

Visa mer
Motornummer
6.2 (M156.984)
Byggnadsår
2006-2011
Främre

Höjd: 73.9 mm

Tjocklek: 16.7 mm

Längd: 138.6 mm

Bakre

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Längd: 141 mm

 
Motornummer Byggnadsår Främre Bakre
0.0 (M113.960) 2000-2006

Längd: 119.5 mm

Bredd: 70.6 mm

Tjocklek: 17 mm

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M113.986) 2000-2002

Längd: 119.5 mm

Bredd: 70.6 mm

Tjocklek: 17 mm

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M137.970) 2000-2002

Längd: 119.5 mm

Bredd: 70.6 mm

Tjocklek: 17 mm

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M275.950) 2002-2006

Längd: 119.5 mm

Bredd: 70.6 mm

Tjocklek: 17 mm

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M273.961) 2006-2011

Längd: 144.8 mm

Höjd: 75.8 mm

Tjocklek: 17.8 mm

Längd: 140.5 mm

Längd 1/2:: 141.5 mm

Bredd: 57.6 mm

Bredd №2: 59.8 mm

Tjocklek: 16.2 mm

0.0 (M275.953) 2006-2012

Längd: 144.8 mm

Höjd: 75.8 mm

Tjocklek: 17.8 mm

Längd: 140.5 mm

Längd 1/2:: 141.5 mm

Bredd: 57.6 mm

Bredd №2: 59.8 mm

Tjocklek: 16.2 mm

0.0 (M278.920) 2011-2013

Längd: 144.8 mm

Höjd: 75.8 mm

Tjocklek: 17.8 mm

Längd: 140.5 mm

Längd 1/2:: 141.5 mm

Bredd: 57.6 mm

Bredd №2: 59.8 mm

Tjocklek: 16.2 mm

0.0 (M119.970) 1996-1999 -

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M119.971) 1996-1999 -

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M119.981) 1996-1999 -

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M120.980) 1996-1999 -

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M120.982) 1996-1999 -

Längd: 61.4 mm

Bredd: 69.5 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M113.991) 2002-2004 -

Längd: 70.9 mm

Bredd: 68.8 mm

Tjocklek: 16 mm

0.0 (M156.984) 2007-2011 -

Längd: 141 mm

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

0.0 (M275.982) 2007-2013 -

Längd: 141 mm

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

0.0 (M157.980) 2011-2013 -

Längd: 141 mm

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

4.2 (M119.971) 1996-2000

Höjd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 99.6 mm

Höjd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Längd: 61.7 mm

4.2 (M119.981) 1996-2000

Höjd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 99.6 mm

Höjd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Längd: 61.7 mm

4.7 (M278.920) 2012-2015

Höjd: 92.5 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 153.7 mm

Bredd: 142 mm

Tjocklek: 16 mm

Höjd: 60 mm

5.0 (M119.970) 1996-2000

Höjd №1: 84.5 mm

Längd №1: 99.6 mm

Tjocklek №1: 18.3 mm

Höjd №1: 69.8 mm

Längd №1: 61.7 mm

Tjocklek №1: 15.3 mm

5.0 (M113.960) 2000-2007

Höjd №1: 71.6 mm

Längd №1: 119.8 mm

Tjocklek №1: 17.2 mm

Höjd №1: 72 mm

Längd №1: 69 mm

Tjocklek №1: 16 mm

5.4 (M113.986) 2000-2002

Höjd №1: 71.6 mm

Längd №1: 119.8 mm

Tjocklek №1: 17.2 mm

Höjd №1: 72 mm

Längd №1: 69 mm

Tjocklek №1: 16 mm

5.4 (M113.991) 2002-2004

Höjd №1: 78.5 mm

Längd №1: 97.8 mm

Tjocklek №1: 17.4 mm

Höjd №1: 63.9 mm

Längd №1: 109.9 mm

Tjocklek №1: 15.8 mm

5.5 (M273.961) 2006-2011

Höjd №1: 78.5 mm

Längd №1: 97.8 mm

Tjocklek №1: 17.4 mm

Höjd №1: 59.7 mm

Höjd №2: 57.4 mm

Längd №1: 141.5 mm

Längd №2: 141.5 mm

Tjocklek №1: 16.5 mm

Tjocklek №2: 16.5 mm

5.5 (M275.950) 2002-2007

Bredd: 118 mm

Tjocklek: 17 mm

Höjd: 71 mm

Höjd №1: 62.1 mm

Höjd №2: 69.8 mm

Tjocklek: 19.5 mm

Längd: 131.1 mm

5.5 (M275.953) 2006-2012

Höjd: 75.8 mm

Tjocklek: 17.6 mm

Längd: 141.6 mm

Höjd: 64 mm

Tjocklek: 16.2 mm

Längd: 111.6 mm

5.5 (M157.980) 2011-2015

Höjd: 73.9 mm

Tjocklek: 16.7 mm

Längd: 138.6 mm

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Längd: 141 mm

5.8 (M137.970) 2000-2002

Bredd: 118 mm

Tjocklek: 17 mm

Höjd: 71 mm

Höjd: 72 mm

Tjocklek: 16 mm

Längd: 69 mm

6.0 (M120.980) 1996-1999

Höjd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 99.6 mm

Höjd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Längd: 61.7 mm

6.0 (M120.982) 1996-1999

Bredd: 100 mm

Tjocklek: 18 mm

Höjd: 84 mm

Bredd: 62 mm

Tjocklek: 15 mm

Höjd: 70 mm

6.0 (M275.980) 2004-2010

Höjd №1: 78.5 mm

Längd №1: 97.8 mm

Tjocklek №1: 17.4 mm

Höjd №1: 61.7 mm

Längd №1: 141 mm

Tjocklek №1: 17 mm

6.0 (M275.982) 2010-2015

Höjd №1: 78.5 mm

Längd №1: 97.8 mm

Tjocklek №1: 17.4 mm

Höjd №1: 61.7 mm

Längd №1: 141 mm

Tjocklek №1: 17 mm

6.2 (M156.984) 2006-2011

Höjd: 73.9 mm

Tjocklek: 16.7 mm

Längd: 138.6 mm

Höjd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Längd: 141 mm