Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Mercedes-Benz G-Class

Motornummer
0.0 (OM603.931)
Byggnadsår
1991-1995
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 69 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Bakre

Längd: 125.7 mm

Bredd: 61.8 mm

Tjocklek: 18.5 mm

Motornummer
0.0 (M103.987)
Byggnadsår
1995-1997
Främre

Tjocklek: 18 mm

Bredd: 149 mm

Höjd: 75 mm

Bakre

Tjocklek: 18,9 mm

Bredd: 125,7 mm

Höjd: 61,5 mm

Motornummer
0.0 (M113.993)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Tjocklek: 21 mm

Bredd №2: 193,1 mm

Bredd №1: 194,3 mm

Höjd №1: 69,8 mm

Höjd №2: 69,8 mm

Bakre

Tjocklek: 18 mm

Bredd №2: 140,3 mm

Bredd №1: 141,4 mm

Höjd №1: 51,6 mm

Höjd №2: 59,6 mm

Motornummer
0.0 (M157.980)
Byggnadsår
2012
Främre

Tjocklek: 18 mm

Bredd: 149 mm

Höjd: 75 mm

Bakre

Tjocklek: 18,9 mm

Bredd: 125,7 mm

Höjd: 61,5 mm

Visa mer
Motornummer
2.3 (M102.989)
Byggnadsår
1983-1990
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 69.2 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

Motornummer
2.3 (M102.987)
Byggnadsår
1983-1990
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

Motornummer
2.3 (M102.981)
Byggnadsår
1983-1990
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

Visa mer
Motornummer
2.7 (M110.994)
Byggnadsår
1981-1990
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre
-
 
Motornummer
3.0 (M103.987)
Byggnadsår
1991-1997
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

Motornummer
3.0 (OM642.970)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 125.8 mm

Bredd: 62 mm

Tjocklek: 18.8 mm

Motornummer
3.0 (OM617.931)
Byggnadsår
1981-1990
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

Motornummer
3.0 (OM603.931)
Byggnadsår
1991-1995
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 125.7 mm

Bredd: 61.8 mm

Tjocklek: 18.5 mm

Visa mer
Motornummer
5.4 (M113.993)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 125.8 mm

Bredd: 62 mm

Tjocklek: 18.8 mm

 
Motornummer
5.5 (M157.980)
Byggnadsår
2012-2013
Främre

Längd 1/2: 193.1 / 194.3 mm

Bredd: 70 mm

Tjocklek: 21 mm

Bakre

Tjocklek: 18, 9 mm

Bredd: 125, 8 mm

Längd: 61, 5 mm

 
Motornummer Byggnadsår Främre Bakre
0.0 (OM603.931) 1991-1995

Längd: 149 mm

Bredd: 69 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Längd: 125.7 mm

Bredd: 61.8 mm

Tjocklek: 18.5 mm

0.0 (M103.987) 1995-1997

Tjocklek: 18 mm

Bredd: 149 mm

Höjd: 75 mm

Tjocklek: 18,9 mm

Bredd: 125,7 mm

Höjd: 61,5 mm

0.0 (M113.993) 2010-2013

Tjocklek: 21 mm

Bredd №2: 193,1 mm

Bredd №1: 194,3 mm

Höjd №1: 69,8 mm

Höjd №2: 69,8 mm

Tjocklek: 18 mm

Bredd №2: 140,3 mm

Bredd №1: 141,4 mm

Höjd №1: 51,6 mm

Höjd №2: 59,6 mm

0.0 (M157.980) 2012-2012

Tjocklek: 18 mm

Bredd: 149 mm

Höjd: 75 mm

Tjocklek: 18,9 mm

Bredd: 125,7 mm

Höjd: 61,5 mm

2.3 (M102.989) 1983-1990

Längd: 149 mm

Bredd: 69.2 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

2.3 (M102.987) 1983-1990

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

2.3 (M102.981) 1983-1990

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

2.7 (M110.994) 1981-1990

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

-
3.0 (M103.987) 1991-1997

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

3.0 (OM642.970) 2010-2013

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 125.8 mm

Bredd: 62 mm

Tjocklek: 18.8 mm

3.0 (OM617.931) 1981-1990

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 156.3 mm

Bredd: 55 mm

Tjocklek: 18 mm

3.0 (OM603.931) 1991-1995

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 125.7 mm

Bredd: 61.8 mm

Tjocklek: 18.5 mm

5.4 (M113.993) 2010-2013

Längd: 149 mm

Bredd: 75 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 125.8 mm

Bredd: 62 mm

Tjocklek: 18.8 mm

5.5 (M157.980) 2012-2013

Längd 1/2: 193.1 / 194.3 mm

Bredd: 70 mm

Tjocklek: 21 mm

Tjocklek: 18, 9 mm

Bredd: 125, 8 mm

Längd: 61, 5 mm