Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Mercedes-Benz CL

Motornummer
4.2 (M119.971)
Byggnadsår
1996-2000
Främre

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Bakre

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Motornummer
4.2 (M119.981)
Byggnadsår
1996-2000
Främre

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Bakre

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Visa mer
Motornummer
4.7 (M278.920)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 153.7 mm

Bredd: 92.5 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Tjocklek: 16, 8 mm

Bredd 1: 140, 1 mm

Bredd 2: 141, 3 mm

Längd 1: 57, 4 mm

Längd 2: 59, 5 mm

 
Motornummer
5.0 (M113.960)
Byggnadsår
1999-2007
Främre

Längd: 118.0 mm

Bredd: 70.8 mm

Tjocklek: 16.9 mm

Bakre

Längd: 70.8 mm

Bredd: 72.0 mm

Tjocklek: 16.1 mm

Motornummer
5.0 (M119.970)
Byggnadsår
1996-2007
Främre

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Bakre

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Visa mer
Motornummer
5.4 (M113.991)
Byggnadsår
2002-2004
Främre

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Bakre

Längd: 109.9 mm

Bredd: 63.9 mm

Tjocklek: 15.8 mm

Motornummer
5.4 (M113.986)
Byggnadsår
2000-2002
Främre

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Bakre

Längd: 69 mm

Bredd: 72 mm

Tjocklek: 16 mm

Visa mer
Motornummer
5.5 (M275.953)
Byggnadsår
2006-2012
Främre

Längd: 189.3 mm

Bredd: 93.1 mm

Tjocklek: 16.6 mm

Bakre

Längd: 109.9 mm

Bredd: 63.9 mm

Tjocklek: 15.8 mm

Motornummer
5.5 (M275.950)
Byggnadsår
2002-2010
Främre

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Bakre

Längd: 69 mm

Bredd: 72 mm

Tjocklek: 16 mm

Motornummer
5.5 (M157.980)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Bakre

Längd: 141 mm

Bredd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Motornummer
5.5 (M273.961)
Byggnadsår
2006-2011
Främre

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Motornummer
5.5 (M273968)
Byggnadsår
2007-2011
Främre

Längd: 78.5 mm

Bredd: 97.8 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Bakre

Längd: 59.4 mm

Bredd: 141.2 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Visa mer
Motornummer
5.8 (M137.970)
Byggnadsår
2000-2002
Främre

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Bakre

Längd: 69 mm

Bredd: 72 mm

Tjocklek: 16 mm

 
Motornummer
6.0 (M120.980)
Byggnadsår
1996-2000
Främre

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Bakre

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Motornummer
6.0 (M120.982)
Byggnadsår
1996-2000
Främre

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Bakre

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

Motornummer
6.0 (M275.982)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Bakre

Längd: 141 mm

Bredd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Motornummer
6.0 (M275.980)
Byggnadsår
2004-2013
Främre

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Bakre

Längd: 141 mm

Bredd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

Visa mer
Motornummer
6.2 (M156.984)
Byggnadsår
2006-2011
Främre

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Bakre

Längd: 141 mm

Bredd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

 
Motornummer Byggnadsår Främre Bakre
4.2 (M119.971) 1996-2000

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

4.2 (M119.981) 1996-2000

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

4.7 (M278.920) 2010-2013

Längd: 153.7 mm

Bredd: 92.5 mm

Tjocklek: 18 mm

Tjocklek: 16, 8 mm

Bredd 1: 140, 1 mm

Bredd 2: 141, 3 mm

Längd 1: 57, 4 mm

Längd 2: 59, 5 mm

5.0 (M113.960) 1999-2007

Längd: 118.0 mm

Bredd: 70.8 mm

Tjocklek: 16.9 mm

Längd: 70.8 mm

Bredd: 72.0 mm

Tjocklek: 16.1 mm

5.0 (M119.970) 1996-2007

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

5.4 (M113.991) 2002-2004

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Längd: 109.9 mm

Bredd: 63.9 mm

Tjocklek: 15.8 mm

5.4 (M113.986) 2000-2002

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Längd: 69 mm

Bredd: 72 mm

Tjocklek: 16 mm

5.5 (M275.953) 2006-2012

Längd: 189.3 mm

Bredd: 93.1 mm

Tjocklek: 16.6 mm

Längd: 109.9 mm

Bredd: 63.9 mm

Tjocklek: 15.8 mm

5.5 (M275.950) 2002-2010

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Längd: 69 mm

Bredd: 72 mm

Tjocklek: 16 mm

5.5 (M157.980) 2010-2013

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Längd: 141 mm

Bredd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

5.5 (M273.961) 2006-2011

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

5.5 (M273968) 2007-2011

Längd: 78.5 mm

Bredd: 97.8 mm

Tjocklek: 17.5 mm

Längd: 59.4 mm

Bredd: 141.2 mm

Tjocklek: 16.5 mm

5.8 (M137.970) 2000-2002

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Längd: 69 mm

Bredd: 72 mm

Tjocklek: 16 mm

6.0 (M120.980) 1996-2000

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

6.0 (M120.982) 1996-2000

Längd: 99.6 mm

Bredd: 84.5 mm

Tjocklek: 18.3 mm

Längd: 61.7 mm

Bredd: 69.8 mm

Tjocklek: 15.3 mm

6.0 (M275.982) 2010-2013

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Längd: 141 mm

Bredd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

6.0 (M275.980) 2004-2013

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Längd: 141 mm

Bredd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm

6.2 (M156.984) 2006-2011

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Längd: 141 mm

Bredd: 61.7 mm

Tjocklek: 17 mm