Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Mercedes-Benz CLS

Motornummer
2.1 (OM651.924)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 188 mm

Bredd: 73.1 mm

Tjocklek: 19 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

 
Motornummer
3.0 (OM642.920)
Byggnadsår
2005-2010
Främre

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Motornummer
3.0 (OM642.853)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 188 mm

Bredd: 73.1 mm

Tjocklek: 19 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Motornummer
3.0 (OM642.910)
Byggnadsår
2005-2010
Främre

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Visa mer
Motornummer
3.5 (M276.952)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 188 mm

Bredd: 73.1 mm

Tjocklek: 19 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Motornummer
3.5 (M272.985)
Byggnadsår
2005-2013
Främre

Längd: 117.8 mm

Bredd: 70.9 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Bakre

Längd: 140.1/141.2 mm

Bredd: 57.3 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Motornummer
3.5 (M272.964)
Byggnadsår
2005-2013
Främre

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Motornummer
3.5 (M272985)
Byggnadsår
2005-2013
Främre

Längd: 17.8 mm

Bredd: 75.8 mm

Bakre

Längd: 17.9 mm

Visa mer
Motornummer
4.7 (M278.922)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 153.7 mm

Bredd: 92.5 mm

Tjocklek: 18 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

 
Motornummer
5.0 (M113.967)
Byggnadsår
2005-2006
Främre

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

 
Motornummer
5.4 (M113.990)
Byggnadsår
2005-2006
Främre

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Bakre

Längd: 109.9 mm

Bredd: 63.9 mm

Tjocklek: 15.8 mm

 
Motornummer
5.5 (M157.981)
Byggnadsår
2010-2013
Främre

Längd: 189.3 mm

Bredd: 93.1 mm

Tjocklek: 16.6 mm

Bakre

Längd: 109.8 mm

Bredd: 75.8 mm

Tjocklek: 14.5 mm

Motornummer
5.5 (M273.960)
Byggnadsår
2006-2010
Främre

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Bakre

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

Motornummer
5.5 (M157)
Byggnadsår
2011-2013
Främre

Längd: 189.9 mm

Bredd: 107.8 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Bakre
-
Visa mer
Motornummer
6.2 (M156.983)
Byggnadsår
2006-2010
Främre

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Bakre

Längd: 111.5 mm

Bredd: 64.9 mm

Tjocklek: 16.2 mm

 
Motornummer Byggnadsår Främre Bakre
2.1 (OM651.924) 2010-2013

Längd: 188 mm

Bredd: 73.1 mm

Tjocklek: 19 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

3.0 (OM642.920) 2005-2010

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

3.0 (OM642.853) 2010-2013

Längd: 188 mm

Bredd: 73.1 mm

Tjocklek: 19 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

3.0 (OM642.910) 2005-2010

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

3.5 (M276.952) 2010-2013

Längd: 188 mm

Bredd: 73.1 mm

Tjocklek: 19 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

3.5 (M272.985) 2005-2013

Längd: 117.8 mm

Bredd: 70.9 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Längd: 140.1/141.2 mm

Bredd: 57.3 mm

Tjocklek: 16.5 mm

3.5 (M272.964) 2005-2013

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

3.5 (M272985) 2005-2013

Längd: 17.8 mm

Bredd: 75.8 mm

Längd: 17.9 mm

4.7 (M278.922) 2010-2013

Längd: 153.7 mm

Bredd: 92.5 mm

Tjocklek: 18 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

5.0 (M113.967) 2005-2006

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

5.4 (M113.990) 2005-2006

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Längd: 109.9 mm

Bredd: 63.9 mm

Tjocklek: 15.8 mm

5.5 (M157.981) 2010-2013

Längd: 189.3 mm

Bredd: 93.1 mm

Tjocklek: 16.6 mm

Längd: 109.8 mm

Bredd: 75.8 mm

Tjocklek: 14.5 mm

5.5 (M273.960) 2006-2010

Längd: 119.8 mm

Bredd: 71.6 mm

Tjocklek: 17.2 mm

Längd: 141.5 mm

Bredd: 59.7 mm

Tjocklek: 16.5 mm

5.5 (M157) 2011-2013

Längd: 189.9 mm

Bredd: 107.8 mm

Tjocklek: 17.4 mm

-
6.2 (M156.983) 2006-2010

Längd: 97.8 mm

Bredd: 78.5 mm

Tjocklek: 17.4 mm

Längd: 111.5 mm

Bredd: 64.9 mm

Tjocklek: 16.2 mm