Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Daihatsu Charmant

Charmant 1.3

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V

Charmant 1.6

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V

Charmant 1.3

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

Charmant 1.6

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V