Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Daihatsu Mira

Mira 0.8

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

Mira 0.9

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

Mira 0.8

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Mira 0.9

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V