Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Daihatsu Fourtrak

Fourtrak 2.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

Fourtrak 2.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

Fourtrak 2.8

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V
- BA15s 21 W 12 V

Fourtrak 2.0

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Fourtrak 2.2

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V

Fourtrak 2.8

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V