Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Daihatsu Copen

Copen 0.7

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P22d 51 W 12 V

Copen 1.3

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P22d 51 W 12 V

Copen 0.7

Typ
-
Sokkel
P22d
Effekt
51 W
Spänning
12 V

Copen 1.3

Typ
-
Sokkel
P22d
Effekt
51 W
Spänning
12 V