Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mazda B2600

B2600 2.6

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P21 - 12 V

B2600 2.6

Typ
-
Sokkel
P21
Effekt
-
Spänning
12 V