Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mazda RX8

RX8 1.3

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P22D 51 W 12 V

RX8 2.6

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P22D 51 W 12 V

RX8 1.3

Typ
-
Sokkel
P22D
Effekt
51 W
Spänning
12 V

RX8 2.6

Typ
-
Sokkel
P22D
Effekt
51 W
Spänning
12 V