Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mazda BT50

BT50 2.5

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V

BT50 3.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15s 21 W 12 V

BT50 2.5

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V

BT50 3.0

Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V