Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mazda CX7

CX7 2.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P22D 51 W 12 V

CX7 2.3

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P22D 51 W 12 V

CX7 2.2

Typ
-
Sokkel
P22D
Effekt
51 W
Spänning
12 V

CX7 2.3

Typ
-
Sokkel
P22D
Effekt
51 W
Spänning
12 V