Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mercedes-Benz CL

CL 4.7

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PX26d 55 W 12 V

CL 5.5

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PX26d 55 W 12 V

CL 6.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PX26d 55 W 12 V

CL 6.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PX26d 55 W 12 V

CL 4.7

Typ
-
Sokkel
PX26d
Effekt
55 W
Spänning
12 V

CL 5.5

Typ
-
Sokkel
PX26d
Effekt
55 W
Spänning
12 V

CL 6.0

Typ
-
Sokkel
PX26d
Effekt
55 W
Spänning
12 V

CL 6.2

Typ
-
Sokkel
PX26d
Effekt
55 W
Spänning
12 V