Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mercedes-Benz 400 Series

400 Series 4.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5S 55 W 12 V

400 Series 4.2

Typ
-
Sokkel
P14.5S
Effekt
55 W
Spänning
12 V