Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mercedes-Benz CLC-class

CLC-class 1.6

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V
- BAY15d 21/5 W 12 V

CLC-class 1.8

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V
- BAY15d 21/5 W 12 V

CLC-class 2.1

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V
- BAY15d 21/5 W 12 V

CLC-class 2.2

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V
- BAY15d 21/5 W 12 V

CLC-class 2.5

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V

CLC-class 3.5

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V

CLC-class 1.6

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BAY15d
Effekt
21/5 W
Spänning
12 V

CLC-class 1.8

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BAY15d
Effekt
21/5 W
Spänning
12 V

CLC-class 2.1

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BAY15d
Effekt
21/5 W
Spänning
12 V

CLC-class 2.2

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BAY15d
Effekt
21/5 W
Spänning
12 V

CLC-class 2.5

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V

CLC-class 3.5

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V