Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mercedes-Benz 500 Series

500 Series 5.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15S 21 W 12 V
- P14.5S 55 W 12 V
- BA15s 21 W 12 V

500 Series 5.0

Typ
-
Sokkel
BA15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
P14.5S
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15s
Effekt
21 W
Spänning
12 V