Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Mercedes-Benz 600 Series

600 Series 6.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- P14.5S 55 W 12 V

600 Series 6.0

Typ
-
Sokkel
P14.5S
Effekt
55 W
Spänning
12 V