Typ av Lökar i Dimstrålkastare för Rover 25

25 1.1

Typ Sokkel Effekt Spänning
- BA15S 21 W 12 V
- PGJ19-2 55 W 12 V

25 1.4

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V

25 1.6

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V

25 1.8

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V
- BA15S 21 W 12 V

25 2.0

Typ Sokkel Effekt Spänning
- PGJ19-2 55 W 12 V

25 1.1

Typ
-
Sokkel
BA15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V

25 1.4

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V

25 1.6

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V

25 1.8

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BA15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V

25 2.0

Typ
-
Sokkel
PGJ19-2
Effekt
55 W
Spänning
12 V